W kryzysie rośnie znaczenie sensownej obsługi zewnętrznej.

Wiele firm zaczęło szukać najkorzystniejszych ekonomicznie rozwiązań. Tym samym rośnie znaczenie usługodawców zewnętrznych, którzy są w stanie zaoferować usługi, których koszt jest niższy od kosztów ponoszonych za czynności wykonywane dotychczas w ramach firmy. W przypadku usług kserograficznych wystarczy porównać testy drukarek, czy kserokopiarek, by stwierdzić, że realny koszt wydruku jednej strony wynosi w przypadku drukarek laserowych ok 12-14 groszy, w przypadku zaś kserokopiarek – ok. 8 groszy (cena wydruku, papieru, amortyzacji sprzętu, części eksploatacyjnych i serwisu.) Paradoksalnie więc, właściwy dostawca usług kserograficznych jest w stanie zaoferować niższe koszty wydruków niż z koszty kopii z Państwa własnych kopiarek, ponieważ posiada własny […]

Następna strona »